Zangvereniging OrphéeValkenburg aan de Geul | Houthem-St. Gerlach

Vrienden van Orphée

In 2017 werd "De Vrienden van Orphée" in het leven geroepen. Het zijn sympathisanten van onze vereniging die ons jaarlijks financieel steunen. Sinds de start hebben we al een aantal Vrienden mogen verwelkomen. Mede dankzij deze donaties is het voor ons mogelijk om concerten en activiteiten te blijven organiseren. 

We onderscheiden binnen De Vrienden van Orphée drie categorieën: 25 euro, 50 euro en 100 euro op jaarbasis. Natuurlijk staat daar naast alleen onze welgemeende dank ook iets tegenover. 

Mocht u de Houthemse koorzang van Zangvereniging Orphée en Orphée Social Singing een warm hart toedragen en ons willen/kunnen steunen willen wij onze steunclub “Vrienden van Orphée” van harte aanbevelen. Neem contact met ons op als u interesse heeft en een informatiebrief/aanmeldingsformulier wilt ontvangen.


Onze vrienden

Frissen Groen Techniek
Fam. Wijnker   
     

en onze anonieme Vrienden                        

Maak simpel je website Eigen site maken